NAPĘD T5 AUTOSHORTBHZ

 

NAPĘD Z ZEWNĘTRZNYM DWUKIERUNKOWYM ODBIORNIKIEM
RADIOWYM SIMU-BHz
…odbiornik w wersji platine.
NAPĘD ODPOWIEDNI DO WĄSKICH ROLET
…dzięki długości zaledwie 387 mm (z adapterem).
FUNKCJA STOP W PRZYPADKU DETEKCJI PRZESZKÓD
…napęd zatrzymuje się podczas zamykania rolety w przypadku wykrycia
przeszkody.
FUNKCJA DETEKCJI OBLODZENIA
…napęd zatrzymuje się podczas otwierania, jeżeli roleta jest zablokowana
w prowadnicach przez oblodzenie lub dolna listwa jest zablokowana.
FUNKCJA POZYCJI POŚREDNIEJ
…istnieje możliwość zapisania w pamięci ulubionej pozycji rolety.
AUTOMATYCZNA REGULACJA GÓRNEGO I DOLNEGO POŁOŻENIA
KRAŃCOWEGO
…roleta musi być wyposażona w ograniczniki ruchu w górę i dół.
PROSTE PROGRAMOWANIE
…ciągłość ciągłość technologii SIMU-Hz/SIMU-BHz: instalacja i programowanie
pozostają takie same jak w przypadku technologii SIMU-Hz.

 
 

 

2 products of 2

T5 AUTOSHORTBHZ 06/17 C3M WH/1

2009224

T5 AUTOSHORTBHZ 06/17 C3M WH/10

2009223