ELEKTRONICZNY NAPĘD RADIOWY SIMU-BHz T3.5EBHz

 

NAPĘD Z WBUDOWANYM RADIEM DWUKIERUNKOWYM SIMU-BHz
…obserwacja postępu instalacji w czasie rzeczywistym bezpośrednio na smartfonie
dzięki Liveln. Napęd przekazuje swoje położenie do smartfona.
ELEKTRONICZNY SYSTEM WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH
…4 możliwe tryby regulacji: tryb automatyczny, tryb półautomatyczny w Dół, tryb
półautomatyczny w Górę, tryb manualny.
FUNKCJA STOP W PRZYPADKU DETEKCJI PRZESZKÓD
…napęd zatrzymuje się podczas zamykania rolety w przypadku wykrycia przeszkody.
FUNKCJA DETEKCJI OBLODZENIA
…napęd zatrzymuje się podczas otwierania, jeżeli roleta jest zablokowana
w prowadnicach przez oblodzenie lub dolna listwa jest zablokowana.
FUNKCJA POZYCJI POŚREDNIEJ
…istnieje możliwość zapisania w pamięci ulubionej pozycji rolety.
NAPĘD KLASY II
…podłączenie uziemienia nie jest wymagane.
PROSTE PROGRAMOWANIE
…ciągłość technologii SIMU-Hz/SIMU-BHz: instalacja i programowanie pozostają takie
same jak w przypadku technologii SIMU-Hz.

 

3 products of 3

T3.5EBHZ 04/16 230/50 C3M WH/1

2009220

T3.5EBHZ 09/16 230/50 C3M WH/1

2009221

T3.5EBHZ 13/10 230/50 C3M WH/1

2009222